Μαγνητική Θεραπεία Λεμφικού Οξέος Μαγνητοθεραπεία

3- Μασάζ Fork Meridian Points 

Magnetotherapy stick 3-fork

Magnetotherapy stick 3-fork

AirBeauty Lymph Magnetic Therapy Massager Acupuncture Point

AirBeauty Lymph Magnetic Therapy Massager Acupuncture Point

Edited Image 2018-01-24 12-58-33
Μαγνητοθεραπευτικό ραβδί 3-πιρούνι